Monday, April 07, 2008

ஹொகேனெக்கல்

இப்போது ஓரளவு சூடு குறைந்த பிரச்சனையை இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு இங்குள்ள செய்தியில் சொன்னபோது எடுத்தது.

நேரிடையாக பார்க்கமுடியாதவர்களுக்கு சமர்ப்பனம்.நன்றி:வசந்தம் சென்ரல்

No comments:

Post a Comment

ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறீர்களா?